SZENT ERZSÉBET NŐVÉREK KONGREGÁCIÓJA

Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

TOVÁBBI KÉPEK

Keresztút
Sík Sándor verse

I. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust

“… Mikor Pilátus eltörte a pálcát,
Mi tartottuk a mosakodó tálcát,
Hogy mossa kezét meggyalázott székén:
Mi ordítottuk rekedtre a gégénk:
Feszítsd meg őt! …
Emberek vagyunk; bűnösök vagyunk …
Te, ki az ítélőn ítélkezel,
De bűne bánójával könnyezel,
Halld elfutó szavam:
Csak egyedül ne, csak a Bárány
Nyomán indulhassak oda,
Hol elejétől fogva vár rám
Keresztemmel a Golgota! Continue reading

 

Június 12-én érkezett rendünk legfőbb elöljáró Rómából kolostorunkba. Samuela Anyát elkisérte útján Paula nővér, aki Kanizja nővér testvére. Majd a kis pihenő után kezdetét vette a vizitáció, rendi ügyek megbeszélése. Másnap Samuela Anya találkozott a Szent Erzsébet Apostoli közösséggel és Boldog Mária Lujza Csoporttal. Valamint sor került a kolostorunk udvarán lévő kereszt megszentelésére. Ezután is köszönjük Miklós atya és Tamás atya, a sárospataki papság közreműködését és áldozatos munkáját. Continue reading

„A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.
Készen vár az igazság győzelmi koszorúja,

amelyet azon a napon megad majd nekem az Úr,

az igazságos bíró…”

(2 Tim 4,7-8 a)

Szent Erzsébet és boldog Mária Lujza ünnepe, Róma, 2018.

Kedves Nővérek! Kedves Szent Erzsébet Apostoli Közösségi Tagok!

Hálatelt szívvel, büszkén tekintünk pártfogóinkra, szent Erzsébetre és boldog Mária Lujzára, akik már a mennyben örvendeznek. Mind a két nő kiemelkedett az Isten iránti szeretetben, jámborságban, és a szegények iránti áldozatvállalásban. Az irgalmasság cselekedeteit teljes odaadással gyakorolták, életük során minden nap Isten és szükségben szenvedő embertársaik álltak a figyelmük központjában. Nagylelkű, szeretetteljes magatartásuk mindenki előtt ismert volt. Számunkra, lelki leányaik számára mindketten követendő példaként állnak a kihívásokban és az Evangélium szerinti életben: „Mert aki életét meg akarja menteni, elveszíti. Aki meg elveszíti értem az életét, az megmenti.” (Lk 9,24) Ezért szent Pállal együtt elmondhatjuk: A jó harcot megharcolták, futásukat bevégezték, a hitet megtartották, és elnyerték az igazság győzelmi koszorúját. (v.ö. 2 Tim 4,7-8) Continue reading

IMG-20180616-WA0001Június 12-én érkezett rendünk legfőbb elöljárója Rómából kolostorunkba. Samuela Anyát elkísérte útján Paula nővér, aki Kanizja nővér testvére. Majd a kis pihenő után kezdetét vette a vizitáció, rendi ügyek megbeszélése. Másnap Samuela Anya találkozott a Szent Erzsébet Apostoli közösséggel és Boldog Mária Lujza Csoporttal. Valamint sor került a kolostorunk udvarán lévő kereszt megszentelésére. Ezután is köszönjük Miklós atya és Tamás atya, a sárospataki papság közreműködését és áldozatos munkáját.
<TOVÁBBI KÉPEK> Continue reading

Hiszem, hogy Istennek tökéletes terve van minden egyes ember életére. Mindannyian meghívást kaptunk, egy nagy ajándékot. De csak akkor tudjuk meg pontosan, hogy mi is ez az ajándék, ha kibontjuk. Én már évekkel ezelőtt kibontottam ezt az ajándékot. Az Úr terve az életemre a szerzetesnő hivatás. <TOVÁBBI KÉPEK> Continue reading

„Menjünk el Betlehembe,
hadd lássuk a valóra vált beszédet,
amit az Úr tudtunkra adott!
Gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet
és a jászolban fekvő gyermeket.”
(Lk 2,15-16)

Nativity-Scene

Róma, 2017. Karácsonya

Kedves Nővérek,
Kedves Szent Erzsébet Apostoli Közösségi Tagok,

Advent napjaiban – az elmélkedés és várakozás idején – a hozzánk hasonló testet öltött Úr eljövetelére, születésének ünnepére készülünk. Hálatelt szívvel mondunk köszönetet az idei Karácsonykor mindazon kegyelmi adományokért, amelyekben az Úr ajándékaképp ebben a lassan vége felé közeledő jubileumi évben részesültünk. Continue reading