Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

A egy éves noviciátusi idő befejeztével kerül sor a szerzetesi élet következő állomására, az ideiglenes fogadalom letételére. Az evangéliumi tanácsokra (szegénység, tisztaság, engedelmesség), az elöljáró kezére tett engedelmességi fogadalom a szerzetesi életben való első elköteleződés. Az első fogadalom letételének látható jele, hogy a nővérek megkapják a fekete fátyolt és a Kongregáció érmét. A jelöltségi időszakban és a Noviciátusban történt nevelés folytatódik a Juniorátusban, amely az első fogadalommal kezdődik és az örökfogadalom letételével ér véget. Az első fogadalom egy évre szól, utána pedig kétszer két évre megújítandó. A Juniorátus feladata elsősorban belső életünk elmélyítése lelkiségünknek megfelelően, továbbá az emberi és keresztény érettség tökéletesítése, valamint elméleti és gyakorlati felkészülés Kongregációnk apostoli szolgálatára. Ebben az időszakban lehetséges valamilyen szakiskolai diploma megszerzése is.