SZENT ERZSÉBET NŐVÉREK KONGREGÁCIÓJA

Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

2017. szeptember 24-én indították el a poznani Krisztus Teste Templomában M. Vlogyimira Czesława Wojtczak, Szent Erzsébet Nővér boldoggá avatásának Egyházmegyei eljárását. Az egyházban mindig, megszakítás nélkül születtek szent életű emberek. A vasárnapi szertartás a Szent Erzsébet Nővérek kongregációja életének egyik legfontosabb eseménye volt.  Continue reading

nyilt nap

AUGUSZTUS 25-27. Nyílt hétvége  „Szeressük Istent”

Augusztus 25. és augusztus 27. között a Szent Erzsébet Nővérek nyílt hétvégét szerveznek Sárospatakon 16–35 éves lányok számára.  A lelkigyakorlat mottója: „Szeressük Istent”.

ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET FELISMERTE ISTEN IRGALMAS SZERETETÉT.

Milyen értékes és tetsző dolog Isten szemében az, ha másokat szolgálunk! … Mi is lehetünk kezek, karok, szívek, amelyek segítenek Istennek, hogy a gyakran rejtett csodáit véghezvigye… Istennek terve van veled! Érdekel?

Olyan fiatal lányokat, nőket várunk, akik döntésre készülnek, s ebben keresik Isten hívását. Aki betekintést szeretne nyerni a szerzetesi életbe.

Szeretettel várunk nyílt hétvégénkre! Közelebbről megismerheted rendünket, közösségünk életét, apostoli munkáját.

Érdekődni és jelentkezni lehet:

Zsuzsa nővérnél: zsuzsannacsse@gmail.com

telefon: +36303306259

Korábbi lelkigyakorlatokról, valamint a nővérek tanúságtételeiről a  http://erzsebetnoverek.communio.hu/ oldalon olvashatsz.

Evezz a mélyre mottóval szerveztünk ifjúsági lelkigyakorlatot a fiataloknak július 7-10. között a Sárospataki Boldog Mária Lujza Rendházban.
A lelki programon öt bátor fiatal lány vett részt. A fiatalokat nagyon jól előkészített, komoly és mélyen elgondolkodtató előadások várták. Kukuczka Robert szálezi atya olyan elmélkedést készített elő, melyek egymásra épülve bőséges anyagot szolgáltattak a beszélgetésekhez.  A fiatalok nagyon nyitottan és igazi lelki komolysággal fogadták az elmélkedéseket és tanitásokat. <TOVÁBBI KÉPEK>
Continue reading

 

p3

Sárospatak 2017. június 5. Pünkösdhétfő

Szent Erzsébet szentté avatásának 782. évfordulója

 

Helyszín a Bodrog parti szabadtéri rendezvénytér

8:30    Regisztráció, gyóntatás kezdete

9:00    Rózsafüzér –

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjaival és tanáraival.

Continue reading

JC

Róma, 2017. Húsvét

„Isten, ezt a Jézust támasztotta fel,

akinek mi mind tanúi vagyunk.”

(ApCsel.2,32)

Kedves Nővérek,

Kedves Szent Erzsébet Apostoli Közösségi Tagok,

 

Keresztségünk és hitünk által arra kaptunk meghívást, hogy Jézus életének, halálának és feltámadásának hiteles tanúságtevői legyünk. Húsvét reggelén, mi is, mint az apostolok, Jézus üres sírja előtt állunk, hogy élő hittel hirdessük: valóban feltámadt. Az üres sírra vetett pillantásunk, abban a tudatban erősíti meg hitünket, hogy: „Nincs itt.  Feltámadt, ahogy előre megmondta.” (Mt 28,6) Continue reading


A 17  ÓRAI SZENTMISE KERETÉBEN HELYEZTÜK EL A BAZILIKÁBAN  SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA EREKLYÉJÉT. A  Szent Erzsébet nővérek ünnepélyesen,  énekelve  vonultak az ereklyével  az oltárhoz. „Szent II János Pál a védőszentünk, imádkozzál értetünk…” hangzott az ismert lengyel ének. Az ereklye elhelyezést követően  a pápa legkedvesebb énekét a Barka dallamát énekelték a nővérek.

<további képek>

Continue reading

Arcodat keresem, Uram!

l1 l2

A lányoknak ebben az évben tartottunk nagyböjti lelki napot.  A lelki napokon kivonjuk magunkat a szokásos életritmusunkból, több idő jut az elmélkedésre. A nagyböjti időszakban felkészítjük lelkünket a húsvét, a feltámadás semmihez sem hasonlítható eseményére, próbáljuk megújítani szívünket és elménket. Az ilyen lelki „napok” mindig segítenek kiszakadni a mindennapok monotonitásából és ez most sem volt másképp.

Lelki napunk reggelét Zsuzsa nővér  indította a közös imádsággal. Ezután mindenki a foglalkozáson és előadáson vett részt. A fiatalok aktívan részt vállaltak a foglalkozáson, ezáltal tetteikkel és gondolataikkal is hozzájárultak a nagyböjt lelki tartalommal való megtöltéséhez. Mindannyian igyekeztünk elmélyíteni hitüket a Szentírás alapján.  Feldolgoztunk „a tékozlú fiúról” példabeszédet. A lelki nap csendes beszélgetéssel folytatódott. Az ebéd után bűnbánati liturgián vettünk részt, melynek végén lehetőségünk volt a szentgyónás elvégzésére. A szentségimádással vált teljessé az személyes beszélgetés Istennel. Délútán Szentmisét bemutatta Kecskés Attila Abaúj-zempléni főesperes .

A nap zárásaként gyűltünk össze és Zsuzsa nővér záró szavai után közösen Urnak elmondtunk  köszönetet.

Köszönjük minden résztvevőnek, aki eljött és velünk imádkozott. Lelki napunk elmúltával biztos maradt mindenkiben egy szó, egy gondolat vagy érzés, amit elraktároz magában és ebből építkezik a jövőben.

    ot

  1. Fedezd fel Isten irgalmasságát a Szentíráson keresztül.Az Atya irgalmas arcát a Szentírás fedi fel előttünk Jézus Krisztusban. Az, hogy beépítsük a Szentírást a napi rutinunkba, nem is olyan nehéz, mint elsőre tűnik. Szánj rá mindennap tíz percet, hogy elolvasd a napi evangéliumot, és elmélkedj rajta. Ha van időd, szánj fél órát az evangéliummal való imádságra. Ha korábban soha nem imádkoztál a Szentírás olvasásával, próbáld ki a lectio divina módszerét.
  2. Fogadd el Isten irgalmát a gyónásban.Ferenc pápa szüntelenül hangsúlyozza a kiengesztelődés szentségét, amikor az irgalmasságról beszél. Ahhoz, hogy másokkal irgalmasok lehessünk, át kell élnünk a bűnbánatot saját bűnösségünk miatt. Majd utána, mikor kijövünk a gyóntatófülkéből, mélyen megtapasztalva, milyen irgalmas az Isten hozzánk, akkor tudunk valóban irgalmasok lenni másokhoz.3. Gondolkodj el az irgalmasság cselekedeteiről – majd cselekedj! Miért vesszük sokszor semmibe az irgalmasság cselekedeteit? El sem tudtam volna sorolni őket fejből a szentév kezdete előtt… Azt hiszem, ez különösen igaz az Egyesült Államokban, ahol sok sebet okozott az a politikai rendszer, amely kettéválasztotta a katolikusokat: vannak olyan katolikusok, akik az irgalmasság testi cselekedeteit helyezik a lelki cselekedetek elé, és vice versa. Holott mi, katolikusok, mind a kettőre meghívást kaptunk. Amint Ferenc pápa mondja: az irgalom testi és lelki cselekedeit nem szabad szétválasztani.

Continue reading