Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

Az aspiráns, aki érdeklődik a szerzetesi élet iránt, otthonában lakik, és tanul vagy dolgozik. Aki kész az aspirantúra idejét elkezdeni, havonta keresi fel a szerzetesházat, hogy ilyen módon ismerkedjen a szerzetesi közösséggel, és közben önvizsgálatot tart a szerzetesi életre tekintettel. Egy nővér, aki a rend hivatásgondozó felelős, ezen idő alatt lelkileg kíséri.