Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

Istennek szentelt életünk akkor válik teljessé, ha lelki életünket táplálja az Istennel való egyesülés és imádság kristálytiszta forrása, a hallgatás, a szemlélődés, különösképpen az eucharisztika és a liturgikus élet” (VI Pál pápa, 21).

 

Szerzetesi fogadalmak

  1.  

 „Fogadalmam, melyet az Úrnak tettem, egész népével szemben gyakorlom” (Zsolt 116,18)

 

Szerzetesi életformánk az Istenben való élet megvalósítása, amelyet már a keresztségben megkaptunk a Szent Lélek által. Isten hívására, aki előbb szeretett miket, hittel és szabadon válaszolunk. Hálásak vagyunk a hívatás ajándékáért, és mindent megteszünk azért, hogy növekedjünk az ő szeretetében.

A szerzetesi fogadalom által „teljesen annak az Istennek szenteljük magunkat, aki mindenekfelett szeret minket”. Fogadalmunkkal arra kötelezzük magunkat, hogy egész életünket a közösségben éljük le: Istennek szentelt tisztaságban, szegénységben és engedelmességben, Konstitúciónk szabályai szerint.

Jézus Krisztus példájában és tanításában megalapozott evangéliumi tanácsok szerint, osztatlan szívvel szenteljük az életünket Isten dicsőségére és testvéreink szolgálatára. Ezek kegyelem adományok, amelyek képessé tesznek minket arra, hogy lemondjuk igazi emberi értékekről és anyagi javakról, és egyúttal belső szabadsághoz, és örömhöz vezetnek bennünket, valamint az örök élet reményének jelévé válnak.

A fogadalmak által Krisztust követjük, s az ő követése sajátosan megkülönböztet bennünket a világtól. E világban az Isten országának teljességére utal, amely – bár rejtve – de jelen van már az Egyházban.

Istennek szentelt tisztaság:  Az Istennek szentelt tisztaságra való hivatás a Szentlélektől kapott érdemtelen kegyelem, melyet csak a hitt által lehet megérteni. Az Isten országáért vállalt tisztasági fogadalom által a nővérek kötelezik magukat a szüzességben és a külső és a belső tökéletes önmegtartóztatásban. Ily módon tanúságot tesznek arról, hogy Krisztus életünk egyetlen beteljesítője.

 

Szegénység:A szegénység fogadalma által a nővérek elhatározzák magukat, hogy Krisztus szegénységéből részt vesznek, Aki értünk mindent elhagyott és vállalta a szolga alakját. „Így tehát aki közületek nem mond le mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom.” Krisztus szavaiban benne foglaltatik az égész élet célja. Ez abból áll, hogy állandóan megvetjük ennek a világnak a javait, amelyek nehezítik az Istennel való kapcsolatot és Krisztusban találjuk meg az egyetlen gazdagságot.

 

Engedelmesség:Az engedelmesség fogadalma által a nővérek saját akaratukat teljesen átadják Istennek, Aki saját magáról azt mondja „Az eledelem teljesíteni annak akaratát, Aki engem küldött.”

 

Jézus szívének tisztelete

A kongregació különös lelkiségéhez tartozik Jézus Szentséges Szívének tisztelete, amiről a nővérek azt tanulják meg, hogy egészen elmerüljenek, rejve érezzék magukat Istenben, hogy feltétel nélkül szeressenek és készek legyenek saját életüket is feláldozni.

Mindenkor Segítő Szűz Mária

Egy másik fontos eleme a lelkiségüknek a szeretetük Szűz Mária iránt. Isten Anyja segíti őket abban, hogy Istennel való kapcsolatukban és az emberszeretetből fakadó szolgálatukban növekedjenek.

Árpád- Házi Szent Erzsébet

Árpád- Házi Szent Erzsébet példáját követve, aki azzal tűnt ki, hogy a szegényeket különösen is szerette, megosztják másokkal, amit ők maguk is Istentől kaptak.