Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

A jelölt idő letelte után következik az újoncidő. A noviciátusba való felvételhez a provincia szabályzata szerinti egyszerű ünnepség is kapcsolódik, amely összhangban van az egyház liturgiájával is. Egyúttal a novíciáknak átadásra kerül a Konstitúció, a Direktórium, valamint a provincia aktuális alapszabályai és a Zsolozsmáskönyv az imaórák liturgiájának végzéséhez. A novíciusok megkapják Közösségünk ismert öltözékét – szerzetesnővéri öltözetet, fehér fátyollal, valamint szerzetesrendi nevet. Amennyiben úgy kívánják, megtarthatják a keresztelésnél felvett nevüket. A ruhadaraboknak sajátos szimbolikája van, melyet a beöltözés szertartása is kihangsúlyoz. Ez az időszak a sivatagba kivonulás időszaka, amikor Isten kiviszi a nővért a pusztába, hogy szívére beszéljen – zárt időszak, amikor a külvilággal való kapcsolat a minimálisra csökken, hogy figyelmüket az Istenről semmi ne tudja elvonni, és valóban Ő kerülhessen életük középpontjába. Ebben az imádságos magányban szembesülünk önmagunkkal, de Isten irántunk való végtelen és feltétlen szeretetével is, és életünk így belegyökerezhet Krisztusba. A novíciák a magisztra vezetésével bevezetést kapnak a szerzetesi életbe, különösen Regulája, Konstitúcióink és a lelkiség alapján. A noviciátus egy évig tart. Ez alatt az idő alatt a novícia intenzíven készül az első fogadalomra, ami elmélyült bevezetést jelent a rendi közösség lelkiségébe, karizmájába és életmódjába.