Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

IMG-20180616-WA0001Június 12-én érkezett rendünk legfőbb elöljárója Rómából kolostorunkba. Samuela Anyát elkísérte útján Paula nővér, aki Kanizja nővér testvére. Majd a kis pihenő után kezdetét vette a vizitáció, rendi ügyek megbeszélése. Másnap Samuela Anya találkozott a Szent Erzsébet Apostoli közösséggel és Boldog Mária Lujza Csoporttal. Valamint sor került a kolostorunk udvarán lévő kereszt megszentelésére. Ezután is köszönjük Miklós atya és Tamás atya, a sárospataki papság közreműködését és áldozatos munkáját.
<TOVÁBBI KÉPEK>

Az iskolában negyedik osztályos tanulók táncos-énekes műsorral köszöntötték elöljárónkat. Rendházunkba visszaérve Samuela Anya lelki előadásokkal gazdagította lelki életünk. A prezentációk befejeztével egyik érdeklődőnket befogadta a rendbe, igy hamarosan megkezdheti jelölt idejét. Este újabb rendi megbeszélés következett, majd másnap reggel a Szentmisét követően együtt hálát adtunk Istennek az eltelt napokért amiket közösen töltöttünk. Elbúcsúztunk egymástól és Paula nővérrel együtt Samuela Anya visszautazott Rómába. Hála legyen Istennek a sok kegyelemért amivel ezekben a napokban megajándékozott bennünket.