Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

„Menjünk el Betlehembe,
hadd lássuk a valóra vált beszédet,
amit az Úr tudtunkra adott!
Gyorsan útra keltek és megtalálták Máriát, Józsefet
és a jászolban fekvő gyermeket.”
(Lk 2,15-16)

Nativity-Scene

Róma, 2017. Karácsonya

Kedves Nővérek,
Kedves Szent Erzsébet Apostoli Közösségi Tagok,

Advent napjaiban – az elmélkedés és várakozás idején – a hozzánk hasonló testet öltött Úr eljövetelére, születésének ünnepére készülünk. Hálatelt szívvel mondunk köszönetet az idei Karácsonykor mindazon kegyelmi adományokért, amelyekben az Úr ajándékaképp ebben a lassan vége felé közeledő jubileumi évben részesültünk.
Szent Lukács evangélista elmondása szerint a pásztorok miután meghallották az Úr hangját: ”Ma megszületett a megváltó nektek, Krisztus az Úr, Dávid városában!” (Lk 2, 11) útnak indultak, hogy lássák, mi történt Betlehemben.
Szent Máté az evangéliumában egy másik helyen a bölcsekről ír, akik keletről jöttek, hogy hódolatukat fejezzék ki az újszülött Királynak. Először Jeruzsálembe, Heródes palotájába mentek, csak azután indultak tovább a csillagot követve Betlehembe. „S lám a csillag, amelyet napkeleten láttak, vezette őket, míg végre meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt.”Mt 2,9

A Szentírás szavai szerint a pásztorok éppúgy, mint a bölcsek, eldöntötték, hogy útnak indulnak. Egy hosszú nap után a fáradtság, és a beköszöntő sötétség ellenére tétovázás nélkül mentek Betlehembe, hogy szemtanúi legyenek az ott történteknek. (v.ö. Lk 2,15) Szívüket eltöltötte a vágy, hogy lássák a Messiást.
A bölcsek az ajándékaikkal ugyancsak útnak indultak az ismeretlen felé. Mindent, ami eddigi életüket jelentette, maguk mögött hagyva követték a csillagot, amely mutatta számukra az utat. A fáradtság és a kimerültség sem tudott úrrá lenni rajtuk, mert a Messiás megtalálásának vágya erősebb volt az út minden megpróbáltatásánál.
Mindnyájuk fáradozása gazdag jutalmat nyert, mert: „Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával.” (Mt 2,11) Örömmel és hálával eltelve „Leborultak és hódoltak neki…” (Mt 2,11)
Amikor visszatértek, mindenkivel megosztották az örömüket, és elmondták, hogy megtalálták a Messiást.
Kedves Nővérek, Kedves Szent Erzsébet Apostoli Közösségi Tagok! A mai világ különféle utak lehetőségét kínálja számunkra. Ezek gyakran szépnek, kényelmesnek, fényesnek tűnnek, látszólag nem kívánnak különösebb megerőltetést, de nem vezetnek semmilyen cél felé. Sok ember azonban olyan utat választ, ami nagyon fáradságos. Az ilyen utak tele vannak akadályokkal, olykor fájdalom, és nélkülözés kíséri, nehézség és lemondás társul hozzájuk. Ezek az utak megkívánják a kitartást, és saját határaink elfogadását. Fontos, hogy felismerjük azt a helyes, igazi utat, amely Betlehembe vezet, ami által dicsérhetjük az ott világra jött Jézust.
A pásztorokat Isten vezette arra a helyre, ahol a gyermek megszületett. Ma is él benne a vágy, hogy menjünk hozzá, a közelében legyünk, mert találkozni akar velünk. Kedves Nővérek, Kedves Szent Erzsébet Apostoli Közösség Tagok! Bizalommal helyezzük az Úr kezébe az életünket, és engedjük, hogy Ő vezessen minket.
Mindent elébe helyezhetünk: gyengeségeinket, kísértéseinket, kudarcainkat, és mindazt, ami Tőle elválaszt. A szívünket Ő akarja betölteni, mert Ő a legnagyobb ajándék, csak Ő tud helyes irányt adni a boldogságkeresésünknek, és csak Ő képes betölteni a minket körülvevő, és a bennünk lévő űrt.
Az Istennel való találkozás olyan öröm, amelyet nem tarthatunk meg csak magunknak, hanem a pásztorokhoz hasonlóan él bennünk a vágy, hogy megtapasztalásainkat másokkal is megosszuk. Ily módon leszünk misszionáriusok és misszionáriusnők, akik beszélnek Krisztusról a közösségeikben, családjaikban, munkahelyeiken. XVI. Benedek pápa bátorít a különböző élethelyzetekben történő tanúságtételre, még ott is, ahol a hitet tagadják, vagy ahol közömbösséggel találkozunk. Lehetetlen Jézussal úgy találkoznunk, hogy másoknak ne beszéljünk róla – mondja a szentatya. „Ne tartsátok meg Krisztust saját magatok számára! A világnak szüksége van a hit tanúságtevőire, szüksége van Krisztusra.” (Homília 2011. 08.21.) A mi hitvallásunk segítség lehet másoknak a Betlehembe vezető út keresésében, életük értelmének megtalálásában, amely Jézus saját maga.
Isten megtestesülése iránti hálával kívánok Önöknek boldog Karácsonyt! Áldja meg Önöket az Isteni Gyermek, töltse el szívüket nagy békével, és örömmel, erősítse Önöket a hitben, és a szeretetben. Az új, 2018-as évre kívánom Isten kegyelmekben és örömökben gazdag áldását! Ajándékozza mindnyájunknak azt a kegyelmet, hogy a vele való találkozásunknak, és megtapasztalt szeretetének tanúságtevői legyünk.
Lélekben Önökkel együtt imádva az Isteni Gyermeket, és érezve szeretetét, küldöm szívélyes Karácsonyi Üdvözletem az Általános Vezetőség, és az Általános Tanács minden nővére nevében.
S. M. Samuela
Forditás: Vadkertiné Kőrössy Anna