SZENT ERZSÉBET NŐVÉREK KONGREGÁCIÓJA

Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

Hivatástisztázó lelkinapot tartottunk lányoknak 2017. február 4-én Sárospatakon.

Téma megtekintése: ISTEN MILYENNEK LÁT ENGEM?

Ki vagyok én? Milyennek lát a világ? Milyennek látom én a világot? Milyennek lát Isten? Hogyan lehetek önmagam? Hogyan élhetek igazán boldog életet? Egyáltalán mi a boldogság? Mit mond erről a világ? És Isten?
Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a választ. A résztvevők meghallgattak egy tanítást, majd üzenetét a személyes imaidőben mélyíthették tovább. Lehetőség volt beszélgetésre az adott témában, valamint szentgyónás elvégzésére, és szentmisén való részvételre is. Köszönjük ezt a szép napot

Az Urunk Bemutatása ünnepén arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban.

A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Simeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. Continue reading

Sárospatakon, a Boldog Mária Lujza Lelkigyakorlatos Házban,

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 7. Szent Erzsébet Nővérek (CSSE) – december 28-30-ig háromnapos lelkigyakorlatot tartunk hivatásukat kereső lányoknak.

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a 16-35 év közötti hajadon lányokat, akik még nem döntöttek, vagy még nem tudnak dönteni az életállapotukkal kapcsolatosan.

Az érdeklődők betekinthetnek a szerzetesi életünkbe (személyes beszélgetés, közös és egyéni imádság, munka, játék, tanítás, közös liturgikus ima (szentmise, zsolozsma). A részvétel ingyenes.

A jelentkezők felé teljes mértékben nyitottak és közvetlenek vagyunk.

A jelentkezéssel kapcsolatos elérhetőség, ahova a kérdéseket is el lehet küldeni: zsuzsannacsse@gmail.com,

telefonos elérhetőség: +36303306259.

 

adventAdvent első vasárnapjával megkezdődik az új egyházi év. Az advent kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolatból ered, ami az Úr eljövetelét jelenti, mégpedig legalább háromféle értelemben: Jézus születését az evangéliumi beszámolók szerint, a második eljövetelét az utolsó ítélet napján, valamint Jézus befogadását a szívünkbe.

Continue reading

oszinapNovember 13 és 26 között, rendezték meg a IX . Őszi Szent Erzsébet Napokat Sárospatakon. Árpád-házi Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje, évszázadok óta nagy tisztelet övezi. Sík Sándor „a női eszmény megtestesülésé”-nek nevezte őt. Continue reading

szeretetláng a honlapraNovember 4-én egyházközségünkben Szeretetláng lelkinapot tartottunk. A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Continue reading

A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai csapata Bakos Tamás káplán atya  és Zsusza nővér lelki vezetésével indult útnak 2016. október 28 – 29. -án Lengyelországba.Korán reggel indultunk Krakkóba- ahol Lengyelország szíve dobog. Egy szép nap KözépEurópa egyik legszebb városában Continue reading

Október 10-14 között a Szent Erzsébet Nővérek a kaptalani gyülésen a rendi szabályzatot vizsgálták felül. Nyelvek szerint kiscsoprtokban feldolgozták a Konstitúciót és Direktóriumot.

 Október 12-én szerdán a nővérek  részt vettek a Szentatya általános kihallgatásában. A katekézisében Ferenc pápa az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről elmélkedett Continue reading