Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

ERZSEBET

Sárospatakon, a Boldog Mária Lujza Lelkigyakorlatos Házban,

3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 7. Szent Erzsébet Nővérek (CSSE) – december 28-30-ig háromnapos lelkigyakorlatot tartunk hivatásukat kereső lányoknak.

Szeretettel hívjuk és várjuk azokat a 16-35 év közötti hajadon lányokat, akik még nem döntöttek, vagy még nem tudnak dönteni az életállapotukkal kapcsolatosan.

Az érdeklődők betekinthetnek a szerzetesi életünkbe (személyes beszélgetés, közös és egyéni imádság, munka, játék, tanítás, közös liturgikus ima (szentmise, zsolozsma). A részvétel ingyenes.

A jelentkezők felé teljes mértékben nyitottak és közvetlenek vagyunk.

A jelentkezéssel kapcsolatos elérhetőség, ahova a kérdéseket is el lehet küldeni: zsuzsannacsse@gmail.com,

telefonos elérhetőség: +36303306259.

 

adventAdvent első vasárnapjával megkezdődik az új egyházi év. Az advent kifejezés az „adventus Domini” szókapcsolatból ered, ami az Úr eljövetelét jelenti, mégpedig legalább háromféle értelemben: Jézus születését az evangéliumi beszámolók szerint, a második eljövetelét az utolsó ítélet napján, valamint Jézus befogadását a szívünkbe.

Continue reading

oszinapNovember 13 és 26 között, rendezték meg a IX . Őszi Szent Erzsébet Napokat Sárospatakon. Árpád-házi Szent Erzsébet a középkor egyik legismertebb és legkedveltebb szentje, évszázadok óta nagy tisztelet övezi. Sík Sándor „a női eszmény megtestesülésé”-nek nevezte őt. Continue reading

szeretetláng a honlapraNovember 4-én egyházközségünkben Szeretetláng lelkinapot tartottunk. A Szeretetláng egy Magyarországról kiindult világméretű mozgalom, mely az Eucharisztikus lelkiséget szeretné felkínálni egy sajátos Szűz Mária tiszteleten keresztül. Continue reading

A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola tanárai csapata Bakos Tamás káplán atya  és Zsusza nővér lelki vezetésével indult útnak 2016. október 28 – 29. -án Lengyelországba.Korán reggel indultunk Krakkóba- ahol Lengyelország szíve dobog. Egy szép nap KözépEurópa egyik legszebb városában Continue reading

Október 10-14 között a Szent Erzsébet Nővérek a kaptalani gyülésen a rendi szabályzatot vizsgálták felül. Nyelvek szerint kiscsoprtokban feldolgozták a Konstitúciót és Direktóriumot.

 Október 12-én szerdán a nővérek  részt vettek a Szentatya általános kihallgatásában. A katekézisében Ferenc pápa az irgalmasság testi és lelki cselekedeteiről elmélkedett Continue reading

Generakis kaptalan

Hitvallás

XXV. Generális Káptalan

Róma, 2016

 

A XXV. Generális Káptalan emblémája egyszerű szimbólumokból és feliratokból áll.A négy részre osztott kenyér megtalálható a CREDO első kézzel írott feliratának betűiben. A négy részre osztott kenyérben a keresztény hit szimbólumaként a KERESZT ábrázolódik. Continue reading

október 7-én a reggeli szentmisét azért a szándékért ajánlottuk fel, hogy a Generális Tanács megválasztása történjék Isten tetszése szerint. A Generális Elöljárónő a szavazás megkezdése előtt ismertette a kaptalani szabályzatot. A Rendnek bizalmat szavaztak a következő Nővéreknek:

Fischbach Rafaela nővér – A Generális Helynökanya
Zaborowska Paula nővér – Második  Generális Tanácstag
Tomczyk Weronika nővér – Harmadik Generális tanácstag
Sobinek  Patrycja nővér  – Negyedik Generális Tanácstag

Samuela anya köszönettel  fordult a nővérekhez, akik elfogadták megbízatást, majd a kápolnában hála telt elénekelték Te Deumot.

2016 .X.6 Csütörtök

október 6. a káptalani napok közül az egyik legfontosabb. A nap folyamán került sor a Generális Elöljárónő megválasztása. A Szent Erzsébet Nővérek közössége imádkozott ezért a szándékért a reggeli Szentmisén, melyet Zenon Grocholewski biboros mutatott be.

A Generális elöljáró Samuel Werbińska anya lett, aki a harmadik ciklusát kezdte meg. Continue reading