Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

 

p3

Sárospatak 2017. június 5. Pünkösdhétfő

Szent Erzsébet szentté avatásának 782. évfordulója

 

Helyszín a Bodrog parti szabadtéri rendezvénytér

8:30    Regisztráció, gyóntatás kezdete

9:00    Rózsafüzér –

a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola diákjaival és tanáraival.

9:35    Zarándokok köszöntése

            Ft. Bereczkei Miklós plébános, Sárospatak

9:45    Első katekézis: A fatimai jelenésekről

Ft. Kecskés Attila főesperes

10:10  Szent Erzsébet litánia

10:20  Második katekézis: Szent Erzsébet és a gyermekek

Dr. Szabó Irén gyűjteményvezető, Sárospatak

10:50  Közös ének, felkészülés a szentmisére

11:00  Érseki szentmise

            Dr. Ternyák Csaba egri érsek

Vendég: Dominik Duka bíboros, prágai érsek                

Körmenet Szent Erzsébet ereklyéjével

A Szent Erzsébet Útra induló zarándokok megáldása

13:00   Ebéd

14:30   Szentségimádás a Szent Erzsébet Nővérekkel

15:00  A miskolci Fráter kórus koncertje

15:45   Kegytárgyak megáldása

Zarándokok elbocsátása