Congregatio Sororum Sancta Elisabeth

1Patricia nővér és Anna nővérek Rómából a Generális anya nevében  2017. május 5-9 látogatást tettek Sárospataki Szent Erzsébet Nővérek közösségénél a kánoni vizitáció keretében. <TOVÁBBI KÉPEK>

A nővérek nagy érdeklődéssel hallgatták meg a közösségek munkájáról szóló beszámolókat.

Reggel közösen mentünk az első szombati ájtatósságra.  8-kor rózsafüzér elmélkedéssel kezdtünk. A sárospataki bazilikában 2011 óta tartanak májustól októberig elsőszombati ájtatosságot a Szűz Anya fatimai kérése szerint. Az idén, a jelenések 100.évfordulóját ünnepeljük.

 A szentmisét és  a szentbeszédet, Kecskés Attila tolcsvai plébános, abaúj-zempléni főesperes muttata be. Szentmise után a Nővérek találkoztak Szent Erzsébet Apostoli Közöség tagjaival. A Szent Erzsébet Apostoli Közösség tagjaiként a nővérek rendjéhez világi hívek is tartozhatnak, és részt vehetnek a Kongregáció karizmatikus és lelki életében. 2O14 től létezik Sárospatakon ezt a közösség.Már 17 tagja van….

Délután folytatódtak a közösségek munkájáról szóló beszámolók.

Vasárnap a sárospatki bazilikában dr. Seregély István nyugalmazott egri érsek 36 fiatalt bérmált. Majd ünnepi ebéden vettünk részt az atyákkal , hitoktatókkal és plébániai munkatársaival.

Hétfőn a Kedves Nővérek a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában részt vettek az iskolai Szentmisén, és az iskola  vezetőségével beszélgettek.

A délelőtt folyamán a Boldog Mária Lujza közösségnek tagjaival találkoztak a Nővérek.  Délután  kirándulásra indultunk a Füzérre.

Este Patricia nővér összefoglalta a vizitációt. A találkozás mindnyájunk számára öröm volt, kik osztozunk Isten és testvéri szeretetben. Szolgálatra buzdított minket.

Bízunk benne, hogy a hat éve megjelent szerzetesi jelenlét továbbra is szép lelki gyümölcsöket fog teremni és tovább gyarapszik a közösség, akár világiak apostolkodásával, akár pedig új szerzetesi hivatásokkal. Minden Kedves testvérnek és nővérnek köszönjük a jelenlétét, szeretetét, kedvességét és nagylelkű adományait!