Congregatio Sororum Sancta Elisabeth


A 17  ÓRAI SZENTMISE KERETÉBEN HELYEZTÜK EL A BAZILIKÁBAN  SZENT II. JÁNOS PÁL PÁPA EREKLYÉJÉT. A  Szent Erzsébet nővérek ünnepélyesen,  énekelve  vonultak az ereklyével  az oltárhoz. „Szent II János Pál a védőszentünk, imádkozzál értetünk…” hangzott az ismert lengyel ének. Az ereklye elhelyezést követően  a pápa legkedvesebb énekét a Barka dallamát énekelték a nővérek.

<további képek>

Főtisztelendő  Bereczkei Miklós a sárospataki bazilika plébánosa, április 2-án ünnepi szentmisét celebrált abból az alkalomból, hogy nyáron Paula nővérünktől Rómából kaptunk egy II János Pál erekélyét. Különleges ajándék és további kegyelmek forrása, hogy a szent ereklyéjét elhelyezték a pápa halálának évforduláján a bazilika oltárasztalában kialakított ereklyetartóban.

Miklós atya emlékeztetett, hogy II. János Pál számára mennyire fontosak voltak a hivek, és ezért is bízhatunk benne, hogy a mi közösségünknek erős közbenjárója lesz Istennél.

Plébános atya  a mise végén áldást adott Szent II. János Pál ereklyéjével, amit a mellékoltárasztal ereklyetartójában helyeztek el, hogy a továbbiakban a bazilikában imádkozók mindenkor élvezhessék az ereklyén kereszül a szent pápa közbenjárásának kegyelmeit. Istennek legyen hála.